Ngày nay, xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đang từng bước chuyển mình phát triển.


Khác với đa số các mặt hàng khác thì hàng siêu trường, siêu trọng gây khá nhiều khó khăn cho công tác vận chuyển vì kích thước và trọng lượng quá khổ của nó.